DORADZTWO I KONSULTING

Świadczymy kompleksowe usługi analityczne i doradcze. Wykonujemy wielopłaszczyznowe analizy rynku nieruchomości. Zajmujemy się rozpoznaniem obszarów ryzyka inwestycyjnego oraz jego wymiarowaniem, predykcją skutków finansowych uchwalenia bądź zmiany planów miejscowych, szacowaniem wartości indywidualnej z prognozą urynkowienia, jak również modelowaniem czynników ekonometrycznych w określonym środowisku biznesowym. Wspieramy naszych Klientów w procesach decyzyjnych, określając szanse i zagrożenia oraz możliwe scenariusze wynikające ze zmieniającej się sytuacji na rynku nieruchomości.

Z nami będziesz działać Efektywnie i Skutecznie w oparciu o Wiedzę i doświadczenie.