WYCENA NIERUCHOMOŚCI

doradztwo i konsulting

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

SZKOLENIA

praktyki zawodowe

formularz

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wachlarz naszych wycen zdeterminowany jest różnorodnością nieruchomości i praw im przypisanych. Wyceniamy m.in.:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane,
 • nieruchomości lokalowe,
 • ograniczone prawa rzeczowe,
 • środki trwałe,
 • przedsiębiorstwa.

 

Wykonujemy wyceny dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności,
 • ustalenia ceny kupna – sprzedaży,
 • aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenia opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • rozliczeń podatkowych i księgowych,
 • oszacowania ekwiwalentu za szkody powstałe na nieruchomości,
 • ustalenia stawek czynszów i dzierżawy,
 • egzekucji komorniczych,
 • postępowań sądowych.