Oprócz szkoleń i kursów, organizujemy także praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Praktyki zawodowe mogą odbywać wszyscy zainteresowani, którzy posiadają:

• wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami (spełniającej minimum programowe z zakresu wyceny nieruchomości);
• wykształcenie wyższe (bez względu na ukończony kierunek) i rozpoczęte lub ukończone studia podyplomowe na kierunku: „Wycena nieruchomości”.

Praktyka zawodowa trwa 6 miesięcy i obejmuje sporządzenie 6 operatów szacunkowych. Naszą zasadą jest indywidualne podejście do każdego Praktykanta, co powinno w maksymalnym stopniu przyczynić się do poszerzenia wiedzy oraz zapewnić wsparcie podczas realizacji projektów operatów szacunkowych. Oferujemy także dodatkowe porady, jak w najbardziej efektywny sposób przygotować się do egzaminu państwowego.
Każdy z uczestników praktyki, otrzyma od nas wzorcowe projekty operatów szacunkowych.

Przypominamy, że kwestie praktyki zawodowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami.
Aby uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, kandydat musi zdać egzamin państwowy przed Państwową Komisją Klasyfikacyjną. Warunkiem koniecznym do tego, aby przystąpić do egzaminu, jest ukończenie praktyki zawodowej.

Slider