Złożoność gospodarki implikuje konieczność realizacji różnorakich opracowań. Wachlarz naszych wycen zdeterminowany jest różnorodnością szacowanych nieruchomości i praw im przypisanych.

W woli konkretyzacji wymieniono klika przykładowych opracowań:

• wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
• wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych,
• wycena nieruchomości lokalowych,
• wycena ograniczonych praw rzeczowych,
• wycena środków trwałych,
• wycena mienia zabużańskiego.

W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów, wykonujemy wyceny między innymi dla potrzeb:

• zabezpieczenia wierzytelności,
• ustalenia ceny kupna – sprzedaży,
• aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
• określenia opłaty adiacenckiej i planistycznej,
• rozliczeń podatkowych i księgowych,
• oszacowania ekwiwalentu za szkody powstałe na nieruchomości,
• ustalenia stawek czynszów,
• egzekucji komorniczych,
• postępowań sądowych.

Działamy zarówno na terenie Krakowa, jak i powiatów przyległych. Przyjmujemy jednak zlecenia z rejonów całej Polski oraz z zagranicy. Nasze usługi kierowane są do osób fizycznych i prawnych, a także do instytucji publicznych.

Zajmujemy się również rozpoznaniem obszarów ryzyka inwestycyjnego oraz jego wymiarowaniem, predykcją skutków finansowych uchwalenia bądź zmiany planów miejscowych, szacowaniem wartości indywidualnej z prognozą urynkowienia jak również modelowaniem czynników ekonometrycznych w określonym środowisku biznesowym.
Ponadto wykonujemy wielopłaszczyznowe analizy rynku nieruchomości. Nasza działalność obejmuje także doradztwo ukierunkowane na ustalanie podstawy wymiaru opodatkowania nieruchomości, zarówno dla osób fizycznych jak i dla osób prawnych.

Slider